COVID-19

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19

S ohledem na pokračování nepříznivé epidemické situace a její negativní ekonomické následky a dále s ohledem na skončení úvěrového moratoria podle zákona č. 177/2020 Sb. (dále jen „zákonné moratorium“) považujeme i nadále za důležité pomáhat Vám při řešení tíživé finanční situace spojené s epidemií COVID-19.

SOScredit se připojil k výzvě Ministerstva Financí ČR, jejíž plné znění naleznete zde

Pokud jste se během trvání epidemie COVID-19 dostali do ekonomických obtíží a Vaše problémy trvají, máte možnost požádat nás o sjednání individuální dohody, která Vám usnadní splácení závazku.

Při řešení Vašich finančních potíží vždy platí pravidlo, řešit je včas. Pokud dojde ke zhoršení Vaší finanční situace, obraťte se na nás, abychom se společně mohli pokusit najít řešení, které Vám pomůže předcházet problémům se splácením.

NABÍZÍME ŘEŠENÍ:

U jednorázově splatných půjček nad 5 000 Kč Vám umožníme rozložit splácení dlužné částky do maximálně pěti měsíčních splátek, a to bez navýšení, pokud nyní splatíte alespoň 20% z dlužné částky do 5 kalendářních dnů od Vaší žádosti.

U půjček s pravidelnými měsíčními splátkami Vám nabídneme rozložení pravidelných splátek na delší období, a to bez navýšení.

V ostatních případech se pokusíme společně s Vámi najít jiné vhodné řešení.

JAK POSTUPOVAT:

Z Vaší, u nás registrované, emailové adresy nám napište e-mail s žádostí o individuální přístup ke splacení úvěru na email: pohledavky@soscredit.cz (do žádosti, prosíme, přiložte rovnou doklad prokazující Vaší složitou finanční situaci – viz bod níže).

Doložte Vaší složitou finanční situaci (doklad o ztrátě zaměstnání ne starší než 30 dnů, registraci z úřadu práce ne starší než 14 dní, přerušení živnosti, případně jiný doklad, z něhož bude vyplývat negativní dopad na Vás v souvislosti s ekonomickými omezeními nebo s vládními opatřeními v boji proti epidemii Covid).

Podmínkou je, že v okamžiku podání žádosti nejste v prodlení s úhradou splátek úvěru.

SOScredit Vaši žádost během 10 kalendářních dnů posoudí a na emailovou adresu, odkud přišla žádost, pošle vyrozumění o schválení či neschválení. V případě schválení splátkového kalendáře je pro jeho finální platnost třeba obratem na došlý email odpovědět SOUHLASÍM. 

Za vyřízení žádosti Vám nebudeme účtovat žádné administrativní poplatky.

V případě nejasností nás můžete kontaktovat i na telefonním čísle 228 226 170.