Odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od Smlouvy o úvěru

 

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy o úvěru)

 

Věřitel: (dále jako „Věřitel“ nebo „Úvěrující“)

Orange finance s.r.o.

Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 04488237 DIČ: 04488237

Telefon: +420 727 990 286 E-mail: info@soscredit.cz

 

 

Oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru

Klient:

Jméno a Příjmení:……………………

Rodné číslo:………………………….

Trvalý pobyt:…………………………

Telefon:…………………………….

E-mail:………………………………………………….

(dále také jako „Úvěrovaný“ nebo „Klient“)

 

Specifikace Smlouvy o úvěru:

Číslo Smlouvy o úvěru:…………………………….(dále jen „Smlouva“)

Datum uzavření Smlouvy:…………………………... (Opište prosím ze Smlouvy)

 

Tímto Klient využívá svého zákonného práva a odstupuje od Smlouvy, když k tomuto používá vzorový formulář pro spotřebitele v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Klient, jakožto spotřebitel bere na vědomí, že tento formulář je určen k uplatnění práva odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14. kalendářních dnů, následujících od data uzavření Smlouvy. Klient prohlašuje, že si je vědom svých povinností vzniklých v souvislosti s odstoupením od výše uvedené Smlouvy, zejména povinnosti Úvěrujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu Úvěru a nevratné poplatky zaplacené Klientem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným.

(Vyplněný a podepsaný formulář prosím zašlete do společnosti Orange finance s.r.o. na výše uvedenou doručovací adresu do 14 dnů od data uzavření Smlouvy, od které odstupujete.)

 

 

V……………......... dne……………….......                        …………………………………..

( podpis Klienta)

Kolik si chcete půjčit?
1000 Kč
15000 Kč
Na jak dlouho?
dní
7 dní
28 dní
Částka
-
Celkem
Poplatek:
2211 Kč -
Splatnost:
-
RPSN:
-
RÚS:
0%