soscredit

Odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy o úvěru

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že

 chcete odstoupit od Smlouvy o úvěru)

Adresát:

Orange finance s.r.o., IČ: 044 88 237, sídlem a doručovací adresou Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spisová značka C 248374, zastoupená Jekaterinou Stukalinou, jednatelem, Telefon: +420 727 990 286, Datová schránka: jq6afyp, E-mail určený pro doručování: info@soscredit.cz, Webová stránka: www.soscredit.cz

(dále jako „Věřitel“ nebo „Úvěrující“)

 

Oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru                                       

Klient:

Jméno a Příjmení:……………………

Rodné číslo:………………………….

Trvalý pobyt:…………………………

Korespondenční  adresa:………………………………………….

Telefon:…………………………….

E-mail:………………………………………………….

(dále také jako „Úvěrovaný“  nebo „Klient“)

Specifikace Smlouvy o úvěru:    

Číslo Smlouvy o úvěru:…………………………….(dále jen „Smlouva“)

Datum uzavření Smlouvy:…………………………...

(Opište prosím ze Smlouvy)

Tímto Klient využívá svého zákonného práva a odstupuje od Smlouvy, když k tomuto používá vzorový formulář pro spotřebitele v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Klient, jakožto spotřebitel bere na vědomí, že tento formulář je určen k uplatnění práva odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14. kalendářních dnů, následujících od data uzavření Smlouvy.

Klient prohlašuje, že si je vědom svých povinností vzniklých v souvislosti s odstoupením od výše uvedené Smlouvy, zejména povinnosti Úvěrujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu Úvěru, část pevného Poplatku za poskytnutí úvěru, a zákonný úrok ve výši, na který by Klientovi vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena a taktéž nevratné poplatky zaplacené Klientem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným.

 

(Vyplněný a podepsaný formulář prosím zašlete do společnosti Orange finance s.r.o. na výše uvedenou doručovací adresu do 14 dnů od data uzavření Smlouvy, od které odstupujete.)

Dáno v……………......... dne……………….......                                                              ………………………………….. ( podpis  Klienta)                                                                                    

Kolik si chcete půjčit?

Na jak dlouho?

Částka 0 Kč
Poplatek 0 Kč
Celkem 0 Kč
Splatnost -
RPSN 0%

Zadejte slevový kód Půjčit si

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti

Orange finance s.r.o.
Karlínské náměstí 238/6, Karlín
PSČ: 186 00, Praha 8
IČ: 04488237
DIČ: CZ04488237

Kontaktní informace

Linka pro klienty: + 420 228 226 751
info@soscredit.cz
Linka pro dlužníky: +420 228 226 170
pohledavky@soscredit.cz

Pracovní doba

Po – Pá od 8 do 19 hod.
So – Ne zavřeno