Ochrana osobních údajů

 KDO JSME A CO DĚLÁME?

Jsme společnost Orange finance s.r.o. a poskytujeme spotřebitelské úvěry. Abychom mohli vyhovět Vašim žádostem, sbíráme velké množství osobních údajů. Našim cílem je, aby Vaše osobní údaje u nás byly v bezpečí. Současně chceme, abyste měli co největší přehled o tom, co se s Vašimi údaji u nás děje.

Veškeré produkty „SOS Credit“ poskytuje společnost Orange finance s.r.o. Sídlíme na adrese Karlínské náměstí 238/6, 186 00, Praha 8. Kontaktovat nás můžete taky na telefonním čísle 228 226 751 anebo na emailové adrese info@soscredit.cz. Stejné kontaktní údaje můžete využít, pokud budete chtít kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 K ČEMU POTŘEBUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme hned za několika účely. Základním účelem je, abychom Vás mohli identifikovat a posoudit Vaši žádost o poskytnutí úvěru a rozhodnout o ni. Pokud zjistíme, že splňujete podmínky pro poskytnutí úvěru a uzavřeme s Vámi smlouvu o úvěru, budeme pak Vaše údaje zpracovávat za účelem plnění této smlouvy.

V souvislosti s plněním smlouvy Vaše údaje využijme k poskytnutí zákaznické péče (např. identifikace při kontaktu, archivace komunikace apod.) a personalizace Vašeho uživatelského účtu.

Konečně použijeme Vaše údaje k tomu, abychom Vás oslovili s nabídkami našich produktů a služeb, slevovými akcemi anebo jinými informacemi, které můžete využít v souvislosti s registrací u naší společnosti. Pokud však o zasílání informací zájem nemáte, vždy nám to můžete sdělit a my to budeme respektovat a nadále Vám žádné sdělení zasílat nebudeme.

Většinu Vašich osobních údajů zpracováváme, protože to po nás požaduje zákon (např. údaje o Vašich příjmech a výdajích musíme získat dle zákona o spotřebitelském úvěru, Vaše doklady totožnosti pak vyžadujeme podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) nebo je potřebujeme k tomu, abychom mohli plnit smlouvu (např. Vaše bankovní údaje potřebujeme, abychom Vám mohli vyplatit úvěr). Pokud byste nám je neposkytli, nebyli bychom schopni Vám naše služby poskytnout.

V případě zpracování žádosti o poskytnutí úvěru dochází k profilování každého klienta a v některých případech je o žádosti rozhodnuto i automatizovaně.

 

S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME?

Snažíme se, aby Vaše osobní údaje byly zpřístupněny co nejmenšímu počtu osob. Aby vše fungovalo tak, jak má, nemůžeme se ale předávání dat zcela vyhnout. Vaše data sdílíme s našimi dodavateli (IT servis, advokáti, subjekty k vymáhání pohledávek) a úvěrovými registry, kde ověřujeme Vaši úvěruschopnost.

 

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UKLÁDÁME?

V případě, že se zaregistrujete, ale nedojde k uzavření smlouvy o úvěru, budeme Vaše osobní údaje uchovávat 1 rok od zamítnutí Vaší žádosti. Pokud s Vámi smlouva o úvěru bude uzavřena, budou osobní údaje uchovány 5, případně 10 let od skončení našeho vztahu podle toho, jakou lhůtu nám pro uchování údajů stanoví příslušný zákon. Jejich zkracování však po tuto dobu bude již výrazně omezeno.

 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Vůči naší společnosti můžete uplatnit různá práva týkající se zpracování osobních údajů. Základně máte právo získat přístup k osobním údajům, které zpracováváme, můžete nás požádat o jejich opravu a v případě, že tu nebude žádný důvod, proč si je musíme ponechat, i o jejich výmaz. Dále máte právo požádat nás o omezení zpracování, kdy data zůstanou uložena, ale nebude s nimi nakládáno, např. pokud budete mít pocit, že je s nimi zacházeno v rozporu s právními předpisy. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které není založeno na Vašem souhlasu. Dále můžete vždy vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu a konečně můžete též požádat o přenesení všech osobních údajů k jinému správci.

 

CO KDYŽ NEJSTE SPOKOJENI SE ZPRACOVÁNÍM?

Pokud budete mít vůči zpracování jakékoliv výhrady, kontaktujte nás, pokusíme se vše vyřešit. kontakty naleznete na našich webových stránkách. V případě, že budete mít za to, že Vaše osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s právními předpisy, můžete se též rovnou obrátit se svou stížností na dohledový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

CHCETE VĚDĚT VÍCE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Pokusili jsme alespoň základně popsat, co se děje s Vašimi osobními údaji. Pokud byste chtěli vědět více, naše Zásady zpracování osobních údajů  obsahují veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů.

 

 

 

 

Kolik si chcete půjčit?
1000 Kč
15000 Kč
Na jak dlouho?
7 dní
28 dní
Částka
-
Celkem
Poplatek:
2211 Kč -
Splatnost:
-
RPSN:
-
RÚS:
0%