soscredit

RPSN

Zkratka RPSN (Roční Procentuální Sazba Nákladů) vyjadřuje skutečnou cenu půjčených peněz v procentech, kterou za daný finanční produkt (úvěr, půjčku) žadatel musí zaplatit za období jednoho roku.

Na rozdíl od samotného úroku, který představuje pouze cenu půjčených peněz bez dalších souvisejících nákladů, jsou v RPSN zahrnuty jak úroky, tak i všechny povinné poplatky spojené s půjčkou (např. za převody peněžních prostředků, za vedení účtu, apod.).

Zákazníkům tato sazba dovoluje posoudit výhodnost úvěrů u jednotlivých společností.

                                                               RPSN

kde

- m je počet poskytnutých půjček,

- Ai je výše i-té poskytnuté půjčky,

- ti je doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byla i-tá půjčka poskytnuta,

- n je počet plateb,

- Bj je výše j-té platby (splátky, poplatku atd.),

- sj doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byl j-tý poplatek zaplacen.

Z této rovnice se r zpravidla počítá numericky pomocí počítače (např. metodou půlení intervalu), neboť analytické řešení je obvykle příliš složité.

Kolik si chcete půjčit?

Na jak dlouho?

Částka 0 Kč
Poplatek 0 Kč
Celkem 0 Kč
Splatnost -
RPSN 0%

Zadejte slevový kód Půjčit si

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti

Orange finance s.r.o.
Karlínské náměstí 238/6, Karlín
PSČ: 186 00, Praha 8
IČ: 04488237
DIČ: CZ04488237

Kontaktní informace

Linka pro klienty: + 420 228 226 751
info@soscredit.cz
Linka pro dlužníky: +420 228 226 170
pohledavky@soscredit.cz

Pracovní doba

Po – Pá od 8 do 19 hod.
So – Ne zavřeno