Podmínky reklamní soutěže na Mezinárodní den žen

Popis ceny


Cena:

Celková hodnota cen je 4 000,- Kč

 • 1. místo v první fázi 04.03.2019 - 17.03.2019 je dárkový poukaz v nominální hodnotě 2 000,- Kč od notino.cz;
 • 1. místo v druhé fázi 18.03.2019 - 31.03.2019 je dárkový poukaz v nominální hodnotě 2 000,- Kč od notino.cz.


Podmínky soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je společnost Orange Finance s.r.o., se sídlem Karlínské náměstí 238/6, Karlín PSČ: 186 00, Praha 8 , IČ 04488237, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248374 (dále jen „pořadatel“).

 2. Soutěže jsou určené pro nové klienty, kteří v období od 4.03.2019 do 31.03.2019 včetně požádají o půjčku až do 8 000 Kč na dobu trvání do 14 dnů po promo kódu zd20 - kód platí jen na první půjčku, - která jim bude následně schválena a kterou včas a řádně splatí, čímž se kvalifikují do soutěže. Součastí splnění podmínek je odsouhlasení zpracování údajů dle zákona č. 101/2000  Sb., v pl. zn. dle dokumentu "Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji".

 3. Soutěž probíhá na internetových stránkách www.soscredit.cz v České republice.

 4. Soutěž probíhá od 4. března 2019 do 31. března 2019 ve 2 fázích.

 5. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která dostane první půjčku od 4. března 2019 do 17. března 2019 - první fáze a od 18. března 2019 do 31. března 2019 - druhá fáze (dále též „soutěžící“).

 6. Soutěže se nesmí zůčastnít - a nemají nárok na výhru - zaměstnanci společnosti Orange Finance s.r.o. a jejich rodinní příslušníci.

 7. Akce a soutěž platí pouze při řádném splácení úvěru. Pokud nebudou dodržovány podmínky, budeme Vám účtovát poplatky a úrok dle smlouvy. Prodloužení úvěru je možné po zaplacení poplatku za prodloužení úvěru dle standartního ceníku.


Výhra v soutěži

 1. Slosování probíhá pomocí Random.org 01.04.2019 - první fáze, 15.04.2019 - druhá fáze.

 2. Soutěžící na 1. místě v každé fázi vyhrává dárkový poukaz v nominální hodnotě 2 000,- kč od notino.cz.

 3. Jména výherců budou zveřejněna na internetových stránkách www.soscredit.cz 

 4. Výherců bude zaslána informace o výhře na kontaktní emailovou adresu do 30 pracovních dnů po slosování, spolu s uvedením způsobu předání výhry; odpovědí na tento email výherce projevuje zájem výhru převzít.

 5. Cenu lze převzít v provozovně pořadatele na adrese  Karlínské náměstí 238/6, Karlín PSČ: 186 00, Praha 8, v pracovních dnech po dohodě s pořadatelem. Po dohodě pořadatele s výhercem je možné předat cenu jiným způsobem (např. prostřednictvím držitele poštovní licence); náklady s tím spojené nese výherce.


Ostatní ustanovení vztahující se k výhře


 1. Pořadatel je oprávněn ověřit totožnost výherce podle jména, příjmení a data narození z občanského průkazu nebo cestovního pasu.


Ochrana osobních údajů


 1. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely správce a třetích stran, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcí, výrobcích a jiných aktivitách. Souhlas je udělován na dobu neurčitou. Účastník bere na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že může svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Odvolání souhlasu je možné zaslat na adresu správce uvedenou výše. Účastník, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybnosti o dodržování práv se může na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník dále výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Rovněž tento souhlas je udělen dobrovolně a taktéž může být kdykoli bezplatně odvolán.“

 2. Soutěžící bere na vědomí, že má právo zjistit na adrese zpracovatele, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány, a že má právo na opravu jeho osobních údajů.

 3. Soutěžící bere na vědomí, že má právo na podání vysvětlení zpracovatele, má-li za to, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo jsou-li zpracovávány v rozporu se zákonem, a že má právo na odstranění tohoto stavu.


Závěr


 1. Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, včetně jejího ukončení. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

 2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit ceny jinými cenami stejné nebo obdobné povahy a srovnatelné hodnoty.


Kolik si chcete půjčit?
1000 Kč
15000 Kč
Na jak dlouho?
7 dní
28 dní
Částka
-
Celkem
Poplatek:
2211 Kč -
Splatnost:
-
RPSN:
-
RÚS:
0%